Tilbake til alle aktiviteter

35
Tekstilverksted

Arrangert av:
Norges Husflidslag
Lokasjon:
Smuget

I et bærekraftig samfunn er det viktig at vi tar vare på tingene våre og ressursene rundt oss. Ved å reparere og gjenbruke kan mange ting også få nytt liv! Hos Norges Husflidslag kan du lage ditt eget strykemerke og hoppetau av overskuddstekstil. I tillegg kan du knytte vennskapsbånd. Tekstilverkstedet holder til i Smuget.

In a sustainable society, it is important that we take care of our things and the resources around us. By repairing and recycling, many items can be given new life! At Norges Husflidslag you can make your own iron-on patch or jump rope from surplus textiles. In addition, you can also make a friendship bracelet. The textile workshop is located in Smuget.

Tekstilverksted er arrangert av:

Norges Husflidslag

Norges Husflidslag er en organisasjon som jobber for kulturvern og for å ta vare på blant annet gamle håndverkstradisjoner. De har over 24.000 medlemmer og gjennomfører mange forskjellige kurs du kan være med på. Hva med å lære å sy en bunad?

Norges Husflidslag is an organization that works to enhance traditional craftsmanship and ignite a passion for craft skills. They have over 24,000 members and arrange a wide variety of courses open to everyone.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen. Norges Husflidslag har fått støtte til flere prosjekter, blant annet til å utdanne ungdomsinstruktører.

Andre aktivitieter

36

Redesign

av RELOVE

31

Barnas Verksted

av Sentralen

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne! 2. september 2023 på Akershus festning.