Tilbake til alle aktiviteter

6
Artsjakt i skogen

Arrangert av:
WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Sabima og Natur og Ungdom
Lokasjon:
Porten

Skogen er så mye mer enn bare trær! Bli med på artsjakt i skogen, hvor du ledes gjennom en fortelling som inneholder både gåter og spor for å finne de forskjellige artene. Artsjakten finner sted på området Porten.

A forest is so much more than just trees! Join us on a species hunt in the forest. Here you will be guided through a story that contains both riddles and clues to find the different species. The species hunt takes place in the area called Porten.

Artsjakt i skogen er arrangert av:

WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Sabima og Natur og Ungdom

WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Sabima og Natur og Ungdom er miljøorganisasjoner som jobber for natur, klima og miljø. WWF Verdens Naturfond er en global organisasjon som jobber for å stanse naturødeleggelser og skape en fremtid der mennesker og natur lever i harmoni. Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon, og fokuserer spesielt på naturvern, klima, energi og samferdsel. Sabima er en fellesorganisasjon for Norges biologiske foreninger, og jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for unge, som jobber med ulike miljøsaker lokalt, regionalt og nasjonalt.

World Wide Fund for Nature (WWF), Naturvernforbundet, Sabima and Natur og Ungdom are environmental organisations that work for nature, climate and the environment. WWF is a global organization that works to stop the destruction of nature and create a future where people and nature live in harmony. Naturvernforbundet is Norway’s oldest nature and environmental protection organisation, focusing on conservation, climate, energy and transportation. Sabima is a joint organization for Norway’s biological associations, working to stop the loss of diversity in nature. Natur og Ungdom is Norway’s largest environmental organization for young people, focusing on various environmental issues locally, regionally and nationally.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen.

Andre aktivitieter

1

Streetdance

av Soul Sessions Oslo

3

Spill sjakk

av Norges Sjakkforbund

8

Opplev en stavkirke

av Fortidsminneforeningen

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne! 2. september 2023 på Akershus festning.