Kjekt å vite

Verdens Kuleste Dag er en helt gratis aktivitetsdag for barn og unge og for alle som føler seg som barn og unge. Arrangementet er i regi av Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen, og finner sted på Akershus festning i Oslo fra klokka 11:00 til klokka 16:00 lørdag 2. september.

Akershus festning er et historisk område og huser selveste statsministeren, i tillegg til en rekke generaler og majorer! Festningen er kjempegammel, faktisk over 700 år, og er derfor fredet. Det betyr at vi må ta ekstra godt vare på den.

Det kommer mange mennesker, så det er viktig å passe på hverandre.

Velkommen!

Aktiviteter

36 ulike organisasjoner, som alle har fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB, tilbyr et vidt spekter av aktiviteter som kan passe alle og en hver, enten man liker å drive med idrett eller å lage noe med hendene.

Praktisk

Vi deler ut program i inngangen og alle barn får festivalarmbånd med plass til å skrive på en foresatts telefonnummer. Vi har matområde med sitteplasser. Det er lov til å ta med matpakke, men vi har invitert inn foodtrucks til å selge mat og drikke. Vi har vannposter, men flaske må du ha med selv.

Hvor er det?

Verdens Kuleste Dag finner sted på Akershus festning i Oslo og hovedinngangen til festivalen ligger i Kirkegata. Det er smart å orientere seg litt i kartet før man velger seg ut en aktivitet eller to eller ni.

Kontakt

Du kan skrive til oss på post@verdenskulestedag.no eller kontakte oss på Facebook om du har spørsmål.

Pressekontakt er arrangementsansvarlig Marcus Christensen. Han nås på 928 19 077.

Tilgjengelighet

Underlaget på festningen består av brostein, grus og gressflater, så fremkommeligheten for rullestolbrukere er ikke like god over alt. Vi anbefaler alle å bruke hovedinngangen i Kirkegata, som er hinderfri. De andre inngangene har enten trappetrinn eller ligger i bratte bakker. Trenger du hjelp, så må du ikke nøle med å spørre en av de mange som er på jobb. Se etter noen i rosa festivaltrøye.

Det er universelt utformede toaletter på alle områdene, med unntak av Gresset. Der er nærmeste HC-toalett på Torget.

Verdens Kuleste Dag er en gratis og åpen festival. Det betyr at det kan komme veldig mange mennesker til Akershus festning. I fjor kom det nesten 30.000 besøkende! Noen synes derfor at det blir litt hektisk og litt mye venting i kø.

Festivalen består av 36 forskjellige aktiviteter, spredt over hele festningen. Programmet finner du her. Noen aktiviteter er mer fysisk krevende enn andre, og i de ulike programtekstene kan du lese mer om hva du kan forvente. Hvis du trenger hjelp er det bare å spørre noen i festivaltrøye.

Ledsagere er selvfølgelig velkomne!

Hvis du har spørsmål ellers er det bare å ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Good to know

Verdens Kuleste Dag is a free festival for children. The event is organized by Sparebankstiftelsen DNB and Sentralen, and takes place at Akershus Fortress in Oslo from 11:00 to 16:00 hours on Saturday September 2nd.

Akershus Fortress is an historic area, housing the Prime Minister, as well as a number of generals and majors. The fortress is very old, actually over 700 years old, and is protected under the National Trust of Norway. This means that we must take extra good care of it.

A lot of people will be attending the festival, so it is important to look after one another.

Welcome to the coolest of cool days!

Activites

Thirty-six different organisations, all of which have received grants from Sparebankstiftelsen DNB, offer a wide range of activities suitable for just about everyone, whether you like to play sports or make something with your hands.


Practical Information

Programs are distributed at the entrance, and every child is given a festival wristband with space to write a parent or guardian's phone number. There is a dining area with seating, but it is okay to bring packed lunches. In addition, food trucks have been invited to sell food and drinks. Water dispensers are available, but you must bring your own bottle.


Where is it?

Verdens Kuleste Dag is held at Akershus Fortress in Oslo, with the main entrance in Kirkegata. We suggest that you check out the map before selecting an activity or two - or nine!


Contact

If you have any questions or concerns, please write to us at post@verdenskulestedag.no or contact us on Facebook.

Our media contact is Event Manager, Marcus Christensen. He can be reached on +47 928 19 077.


Accessibility

The pathways of the fortress consist of cobblestones, gravel and grass surfaces, so accessibility for wheelchair users is not equally good everywhere. We recommend that everyone use the main entrance in Kirkegata, which is obstruction-free. The other entrances either have steps or are located on steep slopes. If you need help, don’t hesitate to ask one of the many festival workers - wearing a pink festival t-shirt and a smile!

There are universal designed toilets in all areas, except at Gresset. The nearest HC toilet is at Torget.

Verdens Kuleste Dag is a free, open festival. This means that a lot of people will be making their way to Akershus Fortress. Last year we welcomed nearly 30,000 visitors! Some people may find the day rather hectic and a bit much of waiting in queues. But definitely worth every minute - and definitely cool!

The festival offers 39 different activities located throughout the fortress grounds. The program can be found here. Some activities are more physically demanding than others. The text in the program gives you an idea of what to expect. If you need help, ask someone wearing a pink festival t-shirt.

Chaperons or personal assistants are of course welcome!

If you have any questions, contact us by e-mail or phone.

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne på Akershus festning.