Om oss

Det er Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen som står bak Verdens Kuleste Dag, som i år blir arrangert for niende gang.

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål og samfunnsnyttige prosjekter. Sparebankstiftelsen DNB eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som deles ut. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. «Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Ønsket er å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker.

Sparebankstiftelsen DNB driver med filantropi – ikke sponsing – og gir uforpliktende støtte til samfunnet. Derfor arrangerer stiftelsen, sammen med Sentralen, Verdens Kuleste Dag, en helt gratis festival for barn.

Sentralen er et allsidig arrangementshus i Kvadraturen i Oslo sentrum som eies av Sparebankstiftelsen DNB. Sentralen leier ut saler og scener, øverom, produksjonsrom, møterom, studioer og takterrasse til konserter, forestillinger, festivaler, konferanser og alle andre typer arrangementer. Gjennom satsingen UNG gir Sentralen gunstige leiebetingelser for arrangører av tilbud til barn og unge mellom 0 og 19 år. Over en tredjedel av arrangementene på Sentralen er rimelige, eller gratis, arrangementer for barn og unge. Gjennom satsingen MINT gir Sentralen gunstige leiebetingelser for arrangører av tilbud som er mangfoldige, inkluderende og gjør sentralen tilgjengelig. Sentralen programmerer utover dette få egne arrangementer. Alle publikumsarrangementer blir en del av Sentralens varierte program.

Hva støtter vi?

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Ønsket er å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker.

Søk støtte?

Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsrunder årlig, med frist 1. april, 1. september og 1. desember. Sjekk om du kan søke støtte! Les mer om kriterier og formål på stiftelsens nettsider.

Våre bidrag

Siden Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002, har til sammen rundt 10 milliarder kroner blitt tildelt allmennyttige formål. Lokale tiltak på Østlandet blir prioritert, men en stor del går også til prosjekter som har nasjonal betydning.

Stiftelsen kjøper også kunst som henger på norske museer, og musikkinstrumenter som lånes til ledende norske musikere. I tillegg driver stiftelsen kulturhuset Sentralen i det gamle hovedkontoret til Christiania Sparebank i Oslo.

About us

Verdens Kuleste Dag is organized by Sparebankstiftelsen DNB and Sentralen, this year for the ninth time.

Sparebankstiftelsen DNB is a charitable foundation which contributes to philantropic causes in Norway. The foundation holds about 8 per cent of the shares in DNB, and uses the dividends from these shares to fund various socially beneficial projects.

Sentralen is a versatile event centre located in the Kvadraturen area in downtown Oslo and is owned by Sparebankstiftelsen DNB. Sentralen rents out halls, stages, rehearsal rooms, production rooms, meeting rooms, studios and a roof terrace for concerts, performances, festivals, conferences and various types of events. Through the UNG initiative, Sentralen provides favourable rental conditions for organisers of events and activities for children and young people between the ages of 0 and 19. Through the MINT initiative, Sentralen provides favourable rental conditions for organisers of programmes that are diverse, inclusive and accessible.

What do we support?

Sparebankstiftelsen DNB supports initiatives that encourage commitment, that have value over time, that involve volunteers, and that impacts children and young people in a positive way.

Seeking funding?

Sparebankstiftelsen DNB has three application deadlines annually: April 1st April, September 1st and December 1st. Read more about how to apply for funding on the foundation’s website.

Our contribution

From the time Sparebankstiftelsen DNB was established in 2002, approximately 10 billion NOK has been allotted for non-profit purposes. Local activities in Eastern Norway are given priority, but funding also goes to projects of national importance.

Moreover, the foundation purchases artwork that is exhibited in Norwegian museums, and musical instruments that are lent to leading Norwegian musicians. In addition, the foundation administers the cultural venue Sentralen, located in the old head office building of Christiania Sparebank in Oslo.

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne på Akershus festning.