Om oss

Det er Sparebankstiftelsen DNB som står bak Verdens Kuleste Dag, som i år blir arrangert for sjuende gang. Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Vi driver med filantropi – ikke sponsing. Det betyr at stiftelsen gir gaver og ikke krever noe tilbake. Det er derfor vi arrangerer en gratis festival.

Hva støtter vi?

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Ønsket er å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker.

Søk støtte?

Sparebankstiftelsen DNB har to søknadsrunder årlig, med frist 1. april, 1. september og 1. desember. Sjekk om du kan søke støtte! Les mer om kriterier og formål på stiftelsens nettsider.

Våre bidrag

Siden Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002, har til sammen rundt 4,5 milliarder kroner blitt tildelt allmennyttige formål. Lokale tiltak på Østlandet blir prioritert, men en stor del går også til prosjekter som har nasjonal betydning.

Stiftelsen kjøper også kunst som henger på norske museer, og musikkinstrumenter som lånes til ledende norske musikere. I tillegg driver stiftelsen kulturhuset Sentralen i det gamle hovedkontoret til Christiania Sparebank i Oslo.

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.
SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.
Gratis for barn og voksne! Lørdag 3. september på Akershus festning.