Tilbake til aktiviteter

32
Fuglekassesnekring

Arrangert av:
Våtmarksenterne
Lokasjon:
Gresset

Det blir færre og færre fugler i verden. Det henger sammen med at klimaet endrer seg, men først og fremst er det fordi vi hugger ned skog og dermed hjemmet til fuglene. Er det noen som har kunnskap om dette, så er det gjengen fra Miljøagentene, Naturvernforbundet og Besøkssenter våtmark Ilene, Nordre Øyeren og Oslo! Her kan snekre din egen fuglekasse og ta den med deg hjem. Du kan også bare komme og slå av en prat om fugler.

Fuglekassesnekring er et samarbeid mellom Miljøagentene, Naturvernforbundet og Besøkssenter våtmark Ilene, Nordre Øyeren og Oslo.

Fuglekassesnekring er arrangert av:

Våtmarksenterne

Besøkssenter våtmark Ilene: Ilene naturreservat ligger rett utenfor Tønsberg og er åpent for alle. De er opptatt av å fortelle deg hvorfor våtmark er viktig. https://ilene.no/ https://www.facebook.com/ilenenaturreservat/ https://www.instagram.com/ilenenaturreservat/ Nordre Øyeren: Nordre Øyeren er et av Nord-Europas største innlandsdelta og huser et myriade av dyreliv der vann møter land. https://mia.no/besokssentervatmark https://www.facebook.com/BesokssentervatmarkNordreOyeren/ https://www.instagram.com/besokssenternordreoyeren/ Oslo: Oslo har to besøkssenter for våtmark: Østensjøvannet og Lilløyplassen. Begge arrangerer spennende aktiviteter for stor og små. https://www.vatmarkoslo.no/ https://www.facebook.com/vatmark/ https://www.instagram.com/lilloyplassen/
Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen. Våtmarkssenteret på Ilene har fått penger til å bygge et amfi. Østensjøvannet har fått støtte til flaggermuskasser og undervisningsopplegg, mens Nordre Øyeren har satt opp fugletårn.

Andre aktivitieter

1

Amerikansk fotball

av Oslo Vikings

30

Spikking

av Norges Husflidslag

25

Bygg plankehytte

av Det Norske Skogselskap

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.
SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.
Gratis for barn og voksne! Lørdag 3. september på Akershus festning.