Tilbake til aktiviteter

11
Uteinnebandy og rinkbandy

Arrangert av:
Norges Bandyforbund
Lokasjon:
Grusen

Av og til oppstår det nye idretter og på Verdens Kuleste Dag får du mulighet til å teste en helt ny bandygren: RINKBANDY - som er en slags blanding av ishockey og bandy. Det blir også klassisk innebandy (men ute så klart!) og landhockey.

Uteinnebandy og rinkbandy er arrangert av:

Norges Bandyforbund

Norges Bandyforbund organiserer tre idretter: Innebandy, bandy og landhockey. De jobber for at flest mulig skal få ta del i idretten og være med lengst mulig.
Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen.

Andre aktivitieter

31

Robotinsekter

av Norsk Teknisk museum

20

Løs et mysterium

av Foreningen Les

27

Knokler

av Naturhistorisk museum

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.
SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.
Gratis for barn og voksne! Lørdag 3. september på Akershus festning.