Tilbake til alle aktiviteter

10
Judo

Arrangert av:
Norges Judoforbund
Lokasjon:
Grusen

Judo er en japansk kampsport som ble utviklet på slutten av 1800-tallet. På Verdens Kuleste Dag vil Norges Judoforbund vise deg grunnleggende judoferdigheter som du kan teste ut. Kom innom og prøv deg på judomatta! Judo finner du på området som heter Grusen.

Judo is a Japanese martial art that was developed in the late 19th century. On Verdens Kuleste Dag, Norges Judoforbund will demonstrate basic judo skills that you can try yourself. Come by and test your ability on the judo mat! Judo can be experienced in the area called Grusen.

Judo er arrangert av:

Norges Judoforbund

Norges Judoforbund er judosportens organisasjon, som samler 66 judoklubber og idrettslag fra alle landets fylker. Judoforbundet jobber ut fra visjonen om å oppnå idrettsglede for alle, og virksomheten baserer seg på kjerneverdiene respekt, ærlighet, mot og fellesskap.

Norges Judoforbund is an organization that unites 66 judo clubs and sports teams from all over Norway. The organization’s vision is to create sporting joy for everyone, based on the core values ​​of respect, honesty, courage and community.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen.

Andre aktivitieter

15

Robotbilkjøring

av Norsk Teknisk museum

11

Uteinnebandy

av Norges Bandyforbund

13

Skating

av Brettforbundet

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne! 2. september 2023 på Akershus festning.