Tilbake til aktiviteter

27
Knokler

Arrangert av:
Naturhistorisk museum
Lokasjon:
Grusen

Visste du at etterkommerne av dinosaurene går rundt på jorda den dag i dag? Eller, det er kanskje riktigere å si at de flyr. For det er jo det fugler flest gjør! Fuglene er nemlig noe av det nærmeste vi kommer dinosaurer i dag.

Naturhistorisk museum har med seg dinosaurmodeller og skjelletter av eldgamle fugler. Kom og se hvordan det hele henger sammen! Fuglene finner du på Grusen.

Knokler er arrangert av:

Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum holder til i Botanisk hage og har Norges største naturvitenskapelige samlig. De har så mye som 6,2 millioner forskjellige ting! Ved siden av all den spennende forskningen de gjør, er oppdatering og vedlikehold av samlingene en viktig del av oppgavene.
Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen. Naturhistorisk museum har blant annet fått penger til å lage en Vikinghage og til å kjøpe inn fossiler og utstillingsmontre og til å bygge et klimahus.

Andre aktivitieter

31

Robotinsekter

av Norsk Teknisk museum

20

Løs et mysterium

av Foreningen Les

11

Uteinnebandy og rinkbandy

av Norges Bandyforbund

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.
SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.
Gratis for barn og voksne! Lørdag 3. september på Akershus festning.