Tilbake til aktiviteter

21
Lær å redde mat

Arrangert av:
Matsentralen Norge
Lokasjon:
Porten

I Norge kaster vi store berg av spiselig mat hvert eneste år. Omtrent 30 prosent av all maten vi produserer går rett i søpla! Matsentralen kommer til festningen for å vise DEG hvordan vi kan bli flinkere til å kaste mindre mat. Her blir det quiz, tegning og anledning til å slå av en matprat med de som kan masse om matsvinn. Lær og redde mat finner du på området som heter Porten.

Lær å redde mat er arrangert av:

Matsentralen Norge

Matsentralen Norge redistribuerer hvert år mat som ellers vil bli kastet. De samler inn mat fra matbrasjen og omfordeler den til de som har behov for det. Det finnes 8 matsentraler i Norge.

Andre aktivitieter

8

Fuglekassesnekring

av Miljøagentene

24

Fuglekassesnekring

av Naturvernforbundet

23

Basket

av Norges Basketballforbund

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.
SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.
Gratis for barn og voksne! Lørdag 3. september på Akershus festning.