Tilbake til alle aktiviteter

29
Lag en blomstereng

Arrangert av:
Norsk Botanisk Forening
Lokasjon:
Dammen

Blomsterenger er noe av det fineste som finnes. Dessuten er de et veldig viktig matfat for mange insekter. Derfor er det litt dumt at mange er i ferd med å forsvinne. Det kan du gjøre noe med! Hos Norsk Botanisk Forening kan du rett og slett få lære hvordan man lager en blomstereng. Kanskje du kan gjøre det samme i skolegården din? Norsk Botanisk Forening finner du på området som heter Dammen.

Flowering meadows are one of the most beautiful things on earth. They are also a very important food source for many insects. That’s why it’s really sad that many meadows are about to disappear. But you can do something about it! Norsk Botanisk Forening will show you how to plant a flowering meadow. Maybe you can plant one in your schoolyard? This activity is blooming in the area called Dammen.

Lag en blomstereng er arrangert av:

Norsk Botanisk Forening

Norsk Botanisk Forening jobber for å øke interessen for planter, kartlegge natur og beskytte truede arter. Foreningen arrangerer blant annet turer, kurs og dugnader.

Norsk Botanisk Forening works to increase interest in plants and protect endangered species. The association arranges, amongst other activities, trips, courses and voluntary work events.

[MF1]Høres rart ut med 'surveys nature' men jeg har ikke noe annet forslag.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen. Norsk Botanisk Forening har fått støtte til å drive programmet Ung botaniker.

Andre aktivitieter

27

Marin forsøpling

av Norges Dykkeforbund

37

Informasjon

av Sparebankstiftelsen DNB

30

Live karaoke

av JM Norway

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne på Akershus festning.