Tilbake til alle aktiviteter

2
Lag Munchs hage

Arrangert av:
MUNCH
Lokasjon:
Porten

I 1916 malte Edvard Munch et maleri som heter Epletre i hagen. På Verdens Kuleste Dag kan du bli med på å lage blomster av tekstil og trematerialer, og plante dem i Munchs hage! MUNCH er opptatt av bærekraft, og i denne aktiviteten møtes kunst og miljø - blomstene lages av overskuddsmaterialer fra tidligere utstillinger på museet, og blomstene vil få et videre liv som del av MiniMunch, en kunstfestival for barn. Munchs hage finner du på området som heter Porten.

In 1916, Edvard Munch painted the image Apple Tree in the Garden. On Verdens Kuleste Dag, you can join in making flowers from textile and wooden materials, and plant them in Munch’s garden! The museum focuses on sustainability, and in this activity art meets the environment - the flowers are made from left-over materials from previous exhibitions at the museum. These flowers will live on as part of Mini-Munch, an art festival for children. Munch’s garden can be found in the area called Porten.

Lag Munchs hage er arrangert av:

MUNCH

MUNCH huser Edvard Munchs verdifulle livsverk. Arven etter Munch er en av verdens største samlinger fra en kunstner, og museet sørger for at et bredt og mangfoldig publikum får bli kjent med Edvard Munchs kunstnerskap.

MUNCH houses Edvard Munch’s valuable life’s work. Munch’s legacy is one of the world’s largest collections of artwork from one artist. The museum makes certain that a wide and diverse audience gets to know Edvard Munch’s artistry.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen.

Andre aktivitieter

1

Streetdance

av Soul Sessions Oslo

6

Artsjakt i skogen

av WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Sabima og Natur og Ungdom

3

Spill sjakk

av Norges Sjakkforbund

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne! 2. september 2023 på Akershus festning.