Tilbake til alle aktiviteter

30
Live karaoke

Arrangert av:
JM Norway
Lokasjon:
Dammen

Det kan være skummelt å stå foran et publikum, men hos JM Norway kan du prøve deg på scenen sammen med et profesjonelt band som guider deg hele veien. Du får velge en sang og så blir du kledd opp som en stjerne!

It can be scary to perform in front of an audience, but at JM Norway you can experience standing on a stage with a professional band backing you up. You get to choose your song, dress up like a star - and take to the stage!

Live karaoke er arrangert av:

JM Norway

JM Norway er veldig opptatt av at barn og unge også skal få delta i musikklivet, både i Norge og i verden. De vil gi unge mennesker en arena for å utvikle seg selv og samfunnet med musikk som verktøy. Til festningen tar de med seg et stjernelag fra sitt prosjekt LOUD! Jentenes bandleir.

JM Norway strongly believe that children and youths should also be able to participate in a musical community, in Norway and around the world. They seek to give young people an arena to develop themselves as well as society, using music a tool. JM Norge brings along a star team from their project LOUD! Girls’ Band Camp.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen. JM Norway har blant annet fått støtte til prosjektet Parkert Piano, og har de plassert pianoer i offentlige rom over hele landet til fri benyttelse.

Andre aktivitieter

27

Marin forsøpling

av Norges Dykkeforbund

37

Informasjon

av Sparebankstiftelsen DNB

26

Smak smakene

av Geitmyra matkultursenter for barn

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne på Akershus festning.