Tilbake til alle aktiviteter

7
Mur en mur

Arrangert av:
Murbyen Oslo
Lokasjon:
Porten

Se deg rundt i Oslo og sjekk hvor mange hus som er laget av mur! Tusenvis av mennesker bor i gamle murgårder og alle disse gjør Oslo til en veldig spesiell by. På Verdens Kuleste Dag har du nå muligheten til å lære hvordan man lager en mur! Murbyen Oslo har med seg alt du trenger av utstyr, og du finner dem på området som heter Porten.

Gjennomføres i samarbeid med Murmesternes Forening Oslo.

Look around Oslo and you will discover just how many houses are made of brick! Thousands of people live in old brick houses, and together make Oslo a very special city. On Verdens Kuleste Dag, you can learn how to build a brick wall! Murbyen Oslo provides all the equipment you need. They are located in the area called Porten.

Organized in collaboration with Murmesternes Forening Oslo.

Mur en mur er arrangert av:

Murbyen Oslo

Murbyen Oslo jobber for å hjelpe folk med å ta vare på de gamle murgårdene i hovedstaden, slik at fremtidens Oslo vil være en like god by å bo i.

Murbyen Oslo works to help people protect and preserve the old brick buildings in the capital, so that Oslo for the future will continue to be an awesome city to live in.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen

Andre aktivitieter

1

Streetdance

av Soul Sessions Oslo

6

Artsjakt i skogen

av WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Sabima og Natur og Ungdom

3

Spill sjakk

av Norges Sjakkforbund

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne! 2. september 2023 på Akershus festning.