Tilbake til alle aktiviteter

8
Opplev en stavkirke

Arrangert av:
Fortidsminneforeningen
Lokasjon:
Porten

Noen av de eldste trebygningene vi har i Norge ble bygget i middelalderen og kalles stavkirker. Stavkirkene er en stor del av Norges kulturarv. I dag finnes det bare 28 igjen, og det er viktig at vi tar godt vare på dem. Hos Fortidsminneforeningen kan du oppleve hva en stavkirke er, lære om hvordan vi passer på dem og prøve treskjæring.

Some of the oldest wooden buildings we have in Norway are called stave churches and were built in the Middle Ages. Stave churches are a large part of Norway’s cultural heritage. Today only 28 of these churches remain, so it is important that we take good care of them. At Fortidsminneforeningen you can experience what a stave church is like, learn about how we look after them and try your hand at wood carving.

Opplev en stavkirke er arrangert av:

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen jobber for å verne kulturminner i Norge. I tillegg lærer de bort hvorfor det er viktig å ta vare på historiske ting.

Fortidsminneforeningen works to protect and preserve cultural heritage in Norway. In addition, they teach why taking care of historical structures is important.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen.

Andre aktivitieter

1

Streetdance

av Soul Sessions Oslo

6

Artsjakt i skogen

av WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Sabima og Natur og Ungdom

3

Spill sjakk

av Norges Sjakkforbund

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne! 2. september 2023 på Akershus festning.