Tilbake til aktiviteter

31
Robotinsekter

Arrangert av:
Norsk Teknisk museum
Lokasjon:
Grusen

Insekter finnes over hele verden. Robotinsekter, som du attpåtil kan lage selv, er noe mer sjeldent. Teknisk museum tar med seg alt du trenger for å sette sammen et elektronisk drømmekryp. Og insektet, det kan du ta med deg hjem etterpå! Robotinsekter finner du på Grusen.

Robotinsekter er arrangert av:

Norsk Teknisk museum

Norsk Teknisk Museum formidler kunnskap om teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og er stedet å være hvis du er nysgjerrig. Målet deres er også å være det morsomste museet i landet!
Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen. Norsk Teknisk Museum har blant annet fått støtte til Teknoteket og har kjøpt inn klassesett med verktøy.

Andre aktivitieter

20

Løs et mysterium

av Foreningen Les

11

Uteinnebandy og rinkbandy

av Norges Bandyforbund

27

Knokler

av Naturhistorisk museum

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.
SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.
Gratis for barn og voksne! Lørdag 3. september på Akershus festning.