Tilbake til aktiviteter

16
Rugby

Arrangert av:
Sagene idrettforening
Lokasjon:
Grusen

Rugby er en stor idrett på verdensbasis, men her i Norge er den ikke så kjent. Derfor kommer stjernene fra Sagene IF Rugby til Verdens Kuleste Dag for å vise deg hvordan man spiller. Her får du muligheten til å lære alt du trenger! Rugby finner du på området Grusen.

Rugby er arrangert av:

Sagene idrettforening

Sagene IF er et fleridrettslag og har skapt en klubb der alle kan være med. Til Verdens Kuleste Dag tar de med seg Rugby!
Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen.

Andre aktivitieter

31

Robotinsekter

av Norsk Teknisk museum

20

Løs et mysterium

av Foreningen Les

11

Uteinnebandy og rinkbandy

av Norges Bandyforbund

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.
SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.
Gratis for barn og voksne! Lørdag 3. september på Akershus festning.