Tilbake til alle aktiviteter

3
Spill sjakk

Arrangert av:
Norges Sjakkforbund
Lokasjon:
Porten

På Verdens Kuleste Dag er det du som får være sjakkstjerne! Norges sjakkforbund setter opp sjakkbrett på rekke og rad. Du kan selvfølgelig spille mot hvem du vil, men instruktørene er der bare for deg, hvis du ønsker å lære deg noe nytt. Sjakkforbundet setter opp kjempesjakkbrikker og du vil få se at du kan spille sjakk på flere måter enn du kanskje tror. Dessuten kommer det en norgesmester du kan teste skillsa mot! Sjakk finner du i området Porten.

On Verdens Kuleste Dag, you get to be a chess star! Here you will find rows and rows of chess tables, and you can play against whomever you want. Chess instructors are there for you, if you want to learn something new. Norges Sjakkforbund is bringing along giant chess pieces, and you will discover that you can play chess in more ways than one. And if that’s not enough, a Norwegian champion will be on hand so you can test your skills against a real chess champion! Come and play chess in the area called Porten.

Spill sjakk er arrangert av:

Norges Sjakkforbund

Norges Sjakkforbund har kontroll på det organiserte sjakklivet i Norge! Forbundet har som mål å gjøre sjakk tilgjengelig for alle, og skaper aktiviteter for både store og små, uavhengig av nivå. Til sammen finnes det rundt 200 klubber og 7500 spillere over hele landet.

Norges Sjakkforbund administers the organized chess communities in Norway! The organisation's goal is to make chess accessible to everyone, creating activities for both young and old, regardless of level of expertise. Altogether, there are around 200 clubs and 7,500 players across the country.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen. Sjakkforbundet har fått støtte til å reise rundt på norske skoler og også til å kjøpe inn sjakk-klassesett.

Andre aktivitieter

1

Streetdance

av Soul Sessions Oslo

6

Artsjakt i skogen

av WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Sabima og Natur og Ungdom

8

Opplev en stavkirke

av Fortidsminneforeningen

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne! 2. september 2023 på Akershus festning.