Tilbake til alle aktiviteter

24
Våtmark

Arrangert av:
Våtmarksenterne
Lokasjon:
Dammen

Våtmark er naturområder hvor land og vann møter hverandre, slik som myrer, bekker og innsjøer. Våtmark er viktig for både planter, insekter og fugler, men også for mennesker fordi det gir oss ferskvann og mat. Dessuten kan våtmark bremse klimaendringer! Hos våtmarkssenterne kan du oppleve en modell av våtmark og lære om hvordan vi kan ta vare på våtmarksområdene våre. I tillegg kan du kikke på insekter i akvarier. Denne aktiviteten finner du på området Dammen.

Wetlands are natural areas where land and water meet; such as marshes, streams and lakes. Wetlands are important for plants, insects and birds, but also for humans because they provide us with fresh water and food. More importantly, wetlands can slow down climate change! At the Wetland exhibition you can see a model of a wetland and learn about how we can protect our wetland areas. In addition, you can observe cool insects in aquariums. This activity is located in the area called Dammen.

Våtmark er arrangert av:

Våtmarksenterne

Våtmarksløftet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges seks våtmarkssentre. Prosjektet har som formål å øke kunnskap og engasjement for våtmark blant fremtidens beslutningstagere: barn og unge.

Våtmarksløftet is a collaborative project amongst Norway’s six wetland centres. The project’s objective is to increase knowledge and strengthen a commitment to protecting wetlands amongst future decision-makers, children and young people.

Alle organisasjonene som deltar på Verdens Kuleste Dag har fått en eller flere tildelinger av Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg får de støtte til å delta på festivalen. Våtmarkssenteret på Ilene har fått penger til å bygge et amfi. Østensjøvannet har fått støtte til flaggermuskasser og undervisningsopplegg, mens Nordre Øyeren har satt opp fugletårn.

Andre aktivitieter

27

Marin forsøpling

av Norges Dykkeforbund

37

Informasjon

av Sparebankstiftelsen DNB

30

Live karaoke

av JM Norway

Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Sentralen er et allsidig arrangementshus som holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Sentralen leier ut arrangementslokaler, produksjonsrom og møterom til ulike formål.

I tillegg er Sentralen kontoret til nærmere 400 kreative og nytenkende mennesker som jobber innenfor kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. Sentralen eies av Sparebankstiftelsen DNB.

SAKK - Stiftelsen Akershus Festning For Kunst Og Kultur arrangerer Verdens Kuleste Dag i lag med Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen. SAKK lager kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her på festningen kan du oppleve konserter, teater, festivaler og Jul på festningen.

Gratis for barn og voksne! 2. september 2023 på Akershus festning.